menuclose

ʻŌlelo Noeau: Hoʻonahoa (courage)

ʻAu ana ka lae o Maunauna i ka ʻino. #234
Maunauna point swims in the storm.
[Said of a courageous person who withstands the storms of life.]

He ʻaʻaliʻi kū makani mai au; ʻaʻohe makani nāna e kulaʻi. #507
I am a wind-resisting ʻaʻaliʻi plant; no gust can push me over.

He ʻaloʻalo kuāua no kuahiwi. #541
One who endured the mountain showers.
[A brave person.]

He hoʻokele waʻa no ka lā ʻino. #592
A canoe steersman for a stormy day.
[A courageous person.]

He lālā kamahele no ka lāʻau kū i ka pali. #717
A far-reaching branch of the tree standing on the cliff.
[A boast of a strong person who, like the tree on the cliff, can withstand gales and pouring rain.]

Source: Pukui, M. K. (1983). ‘Ōlelo No‘eau Hawaiian Proverbs & Poetical Sayings. Honolulu, Hawaii: Bishop Museum Press.

ʻŌlelo Noeau compiled by Johanna Kapōmaikaʻi Stone and Danielle Espiritu

Hookuaaina Rebuilding Lives From The Ground Up

Hoʻokuaʻāina is located in the ahupuaʻa of Kailua at Kapalai in Maunawili on the island of Oʻahu. Get Directions.

For more information about our programs or how you can get involved please contact us.

916E Auloa Rd.

Kailua, HI 96734

mail

P.O. Box 342146

Kailua, HI 96734

follow us

Hookuaaina Rebuilding Lives From The Ground Up

Hoʻokuaʻāina is located in the ahupuaʻa of Kailua at Kapalai in Maunawili on the island of Oʻahu.

For more information about our programs or how you can get involved please contact us.

visit us

916E Auloa Rd.

Kailua, HI 96734

mail us

P.O. Box 342146

Kailua, HI 96734

email us

Reach Us At:

info@hookuaaina.org

follow us

Hookuaaina on Youtube
Hookuaaina on LinkedIn

Hoʻokuaʻāina is a 501c3 Non-Profit Organization

© Hoʻokuaʻāina 2020 All Rights Reserved | Terms & Conditions | Privacy | Site By Created By Kaui

Hoʻokuaʻāina is a 501c3 Non-Profit Organization

© Hoʻokuaʻāina 2020 All Rights Reserved | Terms & Conditions | Privacy | Site By Created By Kaui

Hoʻokuaʻāina is a 501c3 Non-Profit Organization

© Hoʻokuaʻāina 2020 All Rights Reserved | Terms & Conditions | Privacy

Pin It on Pinterest