menuclose

Makani (Winds)

Malanai

Ka Malanai is the gentle (northeast, according to some) breeze associated with Kailua. This wind is said to induce lovemaking.

“Holopali is of Kaʻaʻawa and Kualoa,
Kiliua is of Waikāne,
Mololani is of Kuaaohe,
Ulumano is of Kāneʻohe,
The wind is for Kaholoakeāhole,
Puahiohio is the upland wind of Nuʻuanu,
Malanai is of Kailua,
Limu-li-puʻupuʻu comes ashore at Waimānalo,
ʻAlopali is of Pāhonu,
At Makapuʻu the wind turns…”

(Nakuina, 1990, 55)

“Malanai: a gentle breeze (Kailua, Oʻahu; Kōloa, Kauaʻi)”

(Nakuina, 1990, 134)

Nakuina, M. K. (1990). The Wind Gourd of Laʻamaomao. Kalamakū Press: Honolulu.

Kaiāulu

Also a gentle breeze, referenced in newspaper article by B. V. Kalanikuihonoinamoku.

See Kalanikuihonoinamoku, B. V. Ke Au Okoa. No Na wahi a na’Lii e makemake ai e noho ma ka wa kahiko ma ka Mokupuni o Oahu nei. 31 Iul 1865.

Original Text from Ke Au Okoa, accessed through Papakilo Database

Ka Makani Huʻe Kapa

Ka Makani Huʻe Kapa is the wind of Ka Nuku o Nuʻuanu (hairpin lookout turn). This is a strong gusty wind that “huʻe” our “kapa.” It is said to lift up our clothes because it is so gusty. This is a familiar wind to those who would frequently travel (walk) ka Nuku o Nuʻuanu on their way to and from Kona (town)

Compiled by Danielle Espiritu, Education Specialist

Hookuaaina Rebuilding Lives From The Ground Up

Hoʻokuaʻāina is located in the ahupuaʻa of Kailua at Kapalai in Maunawili on the island of Oʻahu. Get Directions.

For more information about our programs or how you can get involved please contact us.

916E Auloa Rd.

Kailua, HI 96734

mail

P.O. Box 342146

Kailua, HI 96734

follow us

Hookuaaina Rebuilding Lives From The Ground Up

Hoʻokuaʻāina is located in the ahupuaʻa of Kailua at Kapalai in Maunawili on the island of Oʻahu.

For more information about our programs or how you can get involved please contact us.

visit us

916E Auloa Rd.

Kailua, HI 96734

mail us

P.O. Box 342146

Kailua, HI 96734

email us

Reach Us At:

info@hookuaaina.org

follow us

Hookuaaina on Youtube
Hookuaaina on LinkedIn

Hoʻokuaʻāina is a 501c3 Non-Profit Organization

© Hoʻokuaʻāina 2020 All Rights Reserved | Terms & Conditions | Privacy | Site By Created By Kaui

Hoʻokuaʻāina is a 501c3 Non-Profit Organization

© Hoʻokuaʻāina 2020 All Rights Reserved | Terms & Conditions | Privacy | Site By Created By Kaui

Hoʻokuaʻāina is a 501c3 Non-Profit Organization

© Hoʻokuaʻāina 2020 All Rights Reserved | Terms & Conditions | Privacy

Pin It on Pinterest